Deel 2

De 3-sporen-anamnese

Het leven wordt voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen: over eksters, kraaien en spreeuwen.

Voor het specifieke aantal punten zie accreditatie.

Algemeene voorwaarden

Geldend vanaf 1 september 2022

Inhoud cursus:

Als vervolg op de cursus Psychodiagnostiek deel I (Inleiding) staat in Psychodiagnostiek deel II het zelfstandig uitvoeren van de 3-sporen-anamnese centraal. Middels deze 3 sporen tw. organisch, psychologisch en sociaaleconomisch, krijgt men een completer overzicht over het functioneren van de patiënt, waarbij zowel de zgn. ‘functionele klacht’, als de reeds bestaande psychopathologie gedetecteerd kunnen worden. Eerst op die manier is het mogelijk om van een diagnose te spreken die recht doet aan de patiënt in zijn geheel. De stelling hier luidt: ‘Er bestaat geen prognose zonder diagnose, en geen diagnose zonder (3-sporen-) anamnese’.

Cursus II is het echte praktijkdeel, een soort ‘hands-on’ cursus. Het is tevens de leukste van de drie, waarbij de cursisten ontdekken hoe een ieder zijn eigen werkelijkheid/eigen patient a.h.w. creëert.

Na een korte samenvatting van deel I zullen op de vrijdag 3 professionele acteurs ieder de rol van een patiënt spelen, waarbij de cursisten bij de betreffende patiënten anamnese, diagnose en prognose op tafel moeten zien te krijgen, en een behandelvoorstel aan de patiënt mogen voorleggen. Met de video als microscoop van het gedrag wordt de psychopathologie rond de mondholte verkend. De camera legt de hele zaak (genadeloos) vast, waardoor de mogelijkheid ontstaat om de uitspraak: “het leven wordt voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen” op de zaterdag te toetsen.

De kosten voor deze 2-daagse cursus incl. lesmateriaal, diner op vrijdag en lunch op zaterdag bedragen € 1235,-.

Exclusief overnachting en ontbijt.

Werkvorm

Tweedaagse cursus (vrijdag en zaterdag aansluitend).

Met plastische voorbeeldfilmpjes worden de meest voorkomende beelden verduidelijkt: de cursist leert de meest voorkomende vogels, ‘de eksters, kraaien en spreeuwen’ wel kennen.

En leert over de methode hoe je hier snel achter komt, nl. met behulp van de 3-sporen-anamnese. Geen prognose zonder diagnose, en geen diagnose zonder 3-sporen-anamnese.

Luisteren, vragen stellen, en vooral genieten.

Leerdoelen

Locatie

Adres:

Hofsteede Veen en Duijn
Veen en Duinpad 1,
2061 HZ, Bloemendaal

Veel gestelde vragen

Nee, de cursus is exclusief overnachting maar inclusief diner op vrijdag en lunch op zaterdag.

Het aantal punten verschilt lichtelijk per kwaliteitsregster. Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) : 17 punten Kwaliteitsregister Mondhygienisten (KRM): 17 punten Kwaliteitsregister TandProthetici (KRTP): 18 punten

De annuleringsvoorwaarden vindt u tussen de algemene voorwaarden hier.

Dan kunt u die vraag stellen aan cursus@eelcohakman.nl