Accreditatie

Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)
Cursus I: 17 punten
Cursus II: 15,5 punten
Cursus III: 8,5 punten

Kwaliteitsregister Mondhygienisten (KRM)
Cursus I: 17 punten
Cursus II: 16 punten
Cursus III: 7 punten

Kwaliteitsregister TandProthetici (KRTP)
Cursus I: 18 punten
Cursus II: 15,5 punten
Cursus III: 7,5 punten

Centrum post initieel onderwijs nederland (CPION)

Centraal register kort beroepsonderwijs (CRKBO)

KNMG