Eelco Hakman

Cursus Psychodiagnostiek in de Tandheelkunde. Leren kijken met je oren: de mond is meer dan een bak met tanden.

 

Tandartsen zijn doeners die vertrouwen op hun röntgenfoto. Alleen staat er op zo’n foto niet hoe de situatie is ontstaan. Bovendien bestaat in de geneeskunde het B.P.S. model (Bio-Psycho-Sociaal) ter verklaring van ziekte. Derhalve is de door de tandarts gehanteerde ’Classificatie’ (die zich meestal beperkt tot het organische) iets heel anders dan een ‘Diagnose’. Er bestaat geen prognose zonder diagnose, en geen diagnose zonder anamnese. En die anamnese heeft dus drie sporen.

Bij de evaluatie van het project 'Mondjesmaat, zorg op maat in de tandheelkunde', is komen vast te staan dat binnen de groep 'moeilijke patiënten' bij een aanzienlijk percentage (tot 82%, afhankelijk van het soort klacht) het tandheelkundig ingrijpen niet tot het gewenste resultaat had geleid. Voornaamste oorzaak hiervan bleek gelegen in het feit dat de klachten ofwel een psychische functie voor de patiënt hadden, dan wel dat een reeds bij de patiënt aanwezige psychopathologie interfereerde met het behandelresultaat. Twee zaken waar de algemeen practicus absoluut niet op bedacht is. Op de afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie van de VU is daarom de cursus 'Psychodiagnostiek in de Tandheelkunde' ontwikkeld om een ieder die aan de mond werkt, vertrouwd te maken met de valkuilen en spelregels op het gebied van de orale psychopathologie.

Korte inhoud cursus: Wat kan een algemeen practicus met psychodiagnostiek? Hoe kan een orthodontist een patiënt verwijzen zonder dat deze zich voor gek verklaard voelt? Hoe komt een gnatholoog aan de weet of een discusluxatie oorzaak dan wel gevolg is? Hoe weet een kaakchirurg of een osteotomie-aanvraag legitiem is? Wat is mondbranden? Wat is springende pijn? Waarom zoveel endo’s? Waarom wordt de patiënt verliefd op de mondhygiëniste? In de cursus psychodiagnostiek worden aan de hand van de (specialistische) tandheelkundige praktijk de meest voorkomende psychische beelden herkenbaar gemaakt. Tevens wordt verduidelijkt wat de behandelingsconsequenties zijn van een dergelijke diagnose. De cursus hanteert een dubbele ingang: ten eerste vanuit de klacht waarmee de patiënt komt. Deze kan in psychologische zin functioneel zijn, d.w.z. goed passen in het leven van de patiënt, zelfs al is deze klacht ongewenst voor het lichaam. Tandheelkundige behandeling leidt dan tot recidief dan wel tot symptoomverschuiving. De tweede ingang is vanuit de psychopathologie. Volgens de WHO heeft 30% van de mensen in meerdere of mindere mate last van psychopathologie, hetgeen betekent dat deze - bij niet herkenning - kan interfereren met het behandelresultaat of met de relatie tot de behandelaar. Recent onderzoek wijst uit dat tijdige onderkenning de behandelsatisfactie met 70% verhoogt. Nadruk ligt op het multifunctionele karakter van de mond (voeding, communicatie, vrijen, de symbolische poortfunctie) waardoor uitgerekend deze zich leent voor vele klachten waarbij de psychische component de oorzaak kan zijn. En waar zitten nu toch die kabouters die aan die kaakspieren trekken, en vooral waarom doen zij dat? Op de eerste cursusdag wordt a.d.h.v. bekende voorbeelden uit de dagelijkse praktijk de theorie geleerd. Op de tweede cursusdag worden de anamnesetechniek en eenvoudige patiëntbenaderingen belicht. Tot slot wordt de kunst van het verwijzen voorgedaan. Voor de enthousiasteling zijn er nog twee vervolgcursussen. Om u vertrouwd te maken met de anamnesetechniek waarmee de risicogroepen binnen de tandheelkunde in een vroeg stadium kunnen worden gedetecteerd, wordt op meerdere data deze cursus op Kasteel Landgoed Engelenburg te Brummen gegeven. Na de cursus bent u in staat om de zg. ‘functionele klacht ’alsmede de meest voorkomende psychopathologische beelden te herkennen.

De kosten voor deze 2-daagse cursus (vrijdag vanaf 13.00u. tot zaterdag 18:00u.) incl. lesmateriaal, diner, overnachting, ontbijt en lunch op het Kasteel bedragen € 1285,-.
De cursus is geaccrediteerd bij het KRT, KRM, KRTP, KNMG en staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

Kort programma