Eelco Hakman

Cursus Psychodiagnostiek in de Tandheelkunde. Leren kijken met je oren: de mond is meer dan een bak met tanden.

 

Tandartsen zijn doeners die vertrouwen op hun röntgenfoto. Alleen staat er op zo’n foto niet hoe de situatie is ontstaan. Bovendien bestaat in de geneeskunde het B.P.S. model (Bio-Psycho-Sociaal) ter verklaring van ziekte. Derhalve is de door de tandarts gehanteerde ’Classificatie’ (die zich meestal beperkt tot het organische) iets heel anders dan een ‘Diagnose’. Er bestaat geen prognose zonder diagnose, en geen diagnose zonder anamnese. En die anamnese heeft dus drie sporen.

Lees meer..

Geachte collega,


Bij de evaluatie van het project 'Mondjesmaat, zorg op maat in de tandheelkunde', is 
komen vast te staan dat binnen de groep 'moeilijke patiënten' bij een aanzienlijk 
percentage (tot 82%, afhankelijk van het soort klacht) het tandheelkundig ingrijpen 
niet tot het gewenste resultaat had geleid. Voornaamste oorzaak hiervan bleek 
gelegen in het feit dat de klachten ofwel een psychische functie voor de patiënt 
hadden, danwel dat een reeds bij de patiënt aanwezige psychopathologie 
interfereerde met het behandelresultaat. Twee zaken waar de algemeen practicus 
absoluut niet op bedacht is. Op de afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie van de VU 
is daarom de cursus 'Psychodiagnostiek in de Tandheelkunde' ontwikkeld om een 
ieder die aan de mond werkt, vertrouwd te maken met de valkuilen en spelregels op 
het gebied van de orale psychopathologie.

 
Korte inhoud: 
Wat kan een algemeen practicus met psychodiagnostiek? Hoe kan een orthodontist 
een patiënt verwijzen zonder dat deze zich voor gek verklaard voelt? Hoe komt een 
gnatholoog aan de weet of een discusluxatie oorzaak danwel gevolg is? Hoe weet 
een kaakchirurg of een osteotomie-aanvraag legitiem is? Wat is mondbranden? Wat 
is springende pijn? Waarom zoveel endo’s? Waarom wordt de patiënt verliefd op de 
mondhygiëniste? 
In de cursus psychodiagnostiek worden aan de hand van de (specialistische) 
tandheelkundige praktijk de meest voorkomende psychische beelden herkenbaar 
gemaakt. 
Tevens wordt verduidelijkt wat de behandelingsconsequenties zijn van een 
dergelijke diagnose. 
De cursus hanteert een dubbele ingang: ten eerste vanuit de klacht waarmee de 
patiënt komt. Deze kan in psychologische zin functioneel zijn, d.w.z. goed passen in 
het leven van de patiënt, zelfs al is deze klacht ongewenst voor het lichaam. 
Tandheelkundige behandeling leidt dan tot recidief danwel tot 
symptoomverschuiving. 
De tweede ingang is vanuit de psychopathologie. Volgens de WHO heeft 30% van de 
mensen in meerdere of mindere mate last van psychopathologie, hetgeen betekent 
dat deze - bij niet herkenning - kan interfereren met het behandelresultaat of met de 
relatie tot de behandelaar. Recent onderzoek wijst uit dat tijdige onderkenning de behandelsatisfactie met 70% verhooogt. Nadruk ligt op het multifunctionele 
karakter van de mond (voeding, communicatie, vrijen, de symbolische poortfunctie) waardoor uitgerekend deze 
zich leent voor vele klachten waarbij de psychische component de oorzaak kan zijn. 
En waar zitten nu toch die kabouters die aan die kaakspieren trekken, en vooral 
waarom doen zij dat? 
Op de eerste cursusdag wordt a.d.h.v. bekende voorbeelden uit de dagelijkse 
praktijk de theorie geleerd. Op de tweede cursusdag worden de anamnesetechniek 
en eenvoudige patiëntbenaderingen belicht. Tot slot wordt de kunst van het 
verwijzen voorgedaan. Voor de enthousiasteling zijn er nog twee vervolgcursussen. 
Om u vertrouwd te maken met de anamnesetechniek waarmee de risicogroepen 
binnen de tandheelkunde in een vroeg stadium kunnen worden gedetecteerd, wordt 
op meerdere data deze cursus op Kasteel Landgoed Engelenburg te Brummen 
gegeven. Na de cursus bent u in staat om de zg. ‘functionele klacht ’alsmede de 
meest voorkomende psychopathologische beelden te herkennen. 
Wanneer u onderstaande strook terugstuurt, ontvangt u na betaling, bevestiging van 
plaatsing. Mocht de datum u niet schikken, is plaatsing op de wachtlijst mogelijk. U 
krijgt dan bericht wanneer zich een mogelijkheid tot deelname voordoet. 
De kosten voor deze 2-daagse cursus (vrijdag vanaf 13.00u. tot zaterdag 18:00u.) 
incl. lesmateriaal, diner, overnachting, ontbijt en lunch op het Kasteel bedragen € 
1285,- over te maken op giro rekeningnummer NL18 INGB 0000 084183 t.n.v. Praktijk voor 
Psychotherapie te Bloemendaal. De cursus is geaccrediteerd bij het KRT, KRM, KNMG 
en staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.Met vriendelijke groet,


Eelco Hakman Kort programma