Eelco Hakman

Accreditatie door: 

Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)

Kwaliteitsregister Mondhygienisten (KRM)

KRT/KRM ID nummer 378942

Cursus I:   20 punten

Cursus II:  10 punten

Cursus III: 20 punten

Centrum post initieel onderwijs nederland (CPION)

Centraal register kort beroepsonderwijs (CRKBO)

KNMG